Lydia Prinsen

Lydia Prinsen

Mr. Lydia Prinsen

Al vanaf 1998 is Mr. Lydia Prinsen actief in het arbeidsrecht. Na ervaring te hebben opgedaan bij diverse grotere advocatenkantoren en grote ondernemersorganisaties, heeft zij bewust gekozen voor een eigen kleinschalig advocatenkantoor, in Hilversum, met een hoge mate van specialisatie (eerst, vanaf 2011 tot medio 2019) met een compagnon, geheel in het arbeidsrecht) en, bij haar huidige kantoor, zij, op het arbeidsrecht, en haar huidige compagnon Antoinette Vlieger, op het ondernemingsrecht en bestuursrecht. Dat maakt haar, flexibel, snel, goed bereikbaar, doortastend en hierdoor kan zij ook tegen een redelijk tarief werken.

Binnen haar huidige kantoor is Lydia de advocaat die zich, als specialist, op het arbeidsrecht heeft toegelegd in de ruimste zin van het woord. Zij staat zowel werkgevers als werknemers* bij in individuele en collectieve (ontslag)zaken, re-integratiekwesties, medezeggenschapsvraagstukken en andere geschillen over (dis)functioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en (een aanpassing van) (bijzondere) arbeidsvoorwaarden (zoals een non concurrentiebeding of een relatiebeding). Ook doen Ondernemingsraden vaak een beroep op haar deskundigheid. Door haar jarenlange ervaring, laagdrempelige en betrokken aanpak, kan zij, in vrijwel alle voorkomende arbeidsrechtelijke kwesties, in overleg met haar cliënten of hun adviseurs, hun situatie snel inschatten, beoordelen en hen adviseren over de beste oplossing die wel eens een andere kan zijn dan vooraf verwacht.

De advocatuur is veranderd en het arbeidsrecht is zeker, sinds 2015, volop in beweging en gaat in 2020 ook weer gedeeltelijk op de schop, maar wat niet anders is geworden, binnen dit rechtsgebied, is het menselijke aspect (‘de verhalen achter de zaken’) en dat maakt het ook zo’n boeiend vakgebied. Door de doorgaans korte deadlines moet je deskundig zijn - en blijven- om zo voor cliënten snel en adequaat te kunnen schakelen en ook om hierdoor juist kosten voor hen te besparen. Dit maakt het niet alleen dynamisch, maar draagt ook bij aan de charme hiervan.

Van haar nevenspecialisatie op het vlak van (internationale) agentuur- en distributie kwesties heeft Lydia gespecialiseerde kennis opgedaan, terwijl zij enige jaren werkzaam was voor Modint B.V., dé brancheorganisatie voor modefabrikanten, detaillisten, agenten en importeurs in Zeist.


Lydia Prinsen

Lydia heeft, onder meer, de postdoctorale Grotius Specialisatieopleiding arbeidsrecht gevolgd en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), VAAMN (de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten midden-Nederland), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en de landelijke VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht).

Lydia staat voor een praktijkgerichte vertaling van het arbeidsrecht op een voor de cliënt begrijpelijke wijze. *Naast de meer de voor de hand liggende cliënten, staat zij bijvoorbeeld ook statutair directeuren, expats en werknemers in het bijzonder onderwijs of aan het HBO bij.

E: prinsen@boombergadvocatuur.nl 

Tel: 06 2748 0518

Mr. Prinsen heeft in het rechtsgebieden-register van de Nederlandse Orde Van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht (inclusief collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied. Daarnaast beoefent zij de subgebieden agentuur en distributieovereenkomsten

Stichting Beheer Derdengelden,  Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda
Mr. L.A. Prinsen- Bergacker is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.